Open image
 
CURR MIN AVG MAX
19.6 20.4 21.4 dm
CLOSE
Katilo išėjimas
HP išėjimas
Trišakio išėjimas
Boilerio viršus
Boilerio vidurys
Boilerio apačia
Katilo įėjimas
Kaminas
Vonios oras
Saulės kolektoriaus gyvatuko įėjimas
Saulės kolektoriaus gyvatuko išėjimas
Pažeminimas
Šiltnamis oras 10cm
Lauko pietų
Lauko šiaurės
Lauko trečiasis
Lauko virtualus
Virtuvės grindys
Virtuvės oras
1 akumuliacinė viršus
1 akumuliacinė antras
1 akumuliacinė trečias
1 akumuliacinė apačia
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė apačia
3 akumuliacinė viršus
3 akumuliacinė antras
3 akumuliacinė trečias
3 akumuliacinė apačia
Saulės kolektoriaus išėjimas
Oro išėjimas į namą
Oro grįžtamas iš namo
Oro išėjimas į lauką
Oro grįžtamas iš lauko
Vonios grindys
Miegamojo oras
Eglės kambario oras
Arūnės kambario oras
Rekupo prieš šildytuvą
Gyvatuko grįžtamas
Rūsio grindys
Rūsio oras
Kamino temperatūra
dm
Daržovių saugykla
Saunos grindys
Saunos viršus
Saunos vidurys
Saunos apačia
Priešpirčio grindys
Priešpirčio oras
Šiltnamio oras 2m
Šiltnamio žemė
Šiltnamio oro įsiurbimas
Šiltnamio oro išpūtimas
Cirkuliacinis siurblys
Grindų siurblys
Ladomato siurblys
Ladomato bypasas
Boilerio recirkuliacinis
Saulės pertekliaus vožtuvas
Apšvietimas
Katilo ventiliatorius
Pirma akumuliacinė
Gyvatuko recirkuliacija
[O11]
Boileris
Vonia
Virtuvė
Eglės
Arūnės
Miegamasis
Rusys
Priešpirtis
Sauna
El. boileris
Grindu kolektoriaus siurblys
[O23]
[O24]
[O25]
[O26]
[O27]
[O28]
šiltnamis
[O30]
[O31]
[O32]
HP 3kW BH
HP 6kW BH
HP siurblys
Boilerio BH
Boilerio servas
[D6]
1- Garažas atidarytas
[D9]
[D10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
Ventiliatoriaus greitis
[Spp]
[KwB]
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
[Stp]
[LdS]
[Lv]
[AD5]
[DAC2]
[DAC3]
[DAC4]
[PkW]
[T_SupAir]
[VentStartStop]
[VentLvlCur]
[VentSupFan]
[VentExhFan]
[AiRms]
[BiRms]
[CiRms]
[AvRms]
[BvRms]
[CvRms]
[AWattD]
[BWattD]
[CWattD]
[AWattR]
[BWattR]
[CWattR]
[AVarD]
[BVarD]
[CVarD]
[AVarR]
[BVarR]
[CVarR]
[AVaD]
[BVaD]
[CVaD]
[AVaR]
[BVaR]
[CVaR]
[TWattD]
[TWattR]
[TVarD]
[TVarR]
Generuojama momentine galia
Isejimo i tinklus U faze A
Isejimo i tinklus U faze B
Isejimo i tinklus U faze C
Power Peak Today
Inverter Temperature
Booster Temperature
Input 1 Voltage
Input 1 Current
Input 2 Voltage
Input 2 Current
Cumulated energy Daily
Cumulated energy Weekly
Cumulated energy Month
Cumulated energy Year
Cumulated energy Total
Cumulated energy Partial
Global State
Inverter State
DC/DC channel 1 State
DC/DC channel 2 State
Alarm State
[1pTotPower]
[1pImportEnergy]
[1pExportEnergy]
[1pActivePower]
[1pReactivePower]
MENU