Open image
 
CURR MIN AVG MAX
18.3 18.6 19.5 Katilo įėjimas
19.6 20.4 21.5 Kaminas
HP 3kW BH
HP 6kW BH
HP siurblys
Boilerio BH
Boilerio servas
18.0 819.0 3751.0 [1pActivePower]
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Kolektorius
Kaminas
1 akumuliacinė viršus
1 akumuliacinė antras
1 akumuliacinė trečias
1 akumuliacinė apačia
Boilerio viršus
Boilerio vidurys
Boilerio apačia
HP išėjimas
Saulės kolektoriaus išėjimas
Lauko pietų
Lauko šiaurės
Lauko virtualus
Vonios grindys
Vonios oras
Virtuvės grindys
Virtuvės oras THP
Eglės kambario oras
Arūnės kambario oras
Miegamojo oras
Daržovių saugykla
Rūsio grindys
Rūsio oras
Priešpirčio grindys
Priešpirčio oras
Saunos grindys
Saunos viršus
Saunos vidurys
Saunos apačia
Oro išėjimas į namą
Oro grįžtamas iš namo
Oro išėjimas į lauką
Oro grįžtamas iš lauko
Rekupo prieš šildytuvą
Gyvatuko grįžtamas
Šiltnamis oras 10cm
Šiltnamio oras 2m
Šiltnamio žemė
Šiltnamio oro įsiurbimas
Šiltnamio oro išpūtimas
Šulinio gylis
Sąntikinė drėgmė THP
Slėgis THP
[T47]
[T48]
[T49]
[T50]
Cirkuliacinis siurblys
Ladomato siurblys
Boileris
Ladomato bypasas
Apšvietimas
Gyvatuko recirkuliacija
[O07]
Katilo ventiliatorius
Pirma akumuliacinė
[O10]
Garažo vartai
Kiemo vartai
Vonia
Virtuvė
Eglės
Arūnės
Miegamasis
Rusys
Priešpirtis
Sauna
HP paleidimas
Grindu kolektoriaus siurblys
Kiemo vartai
Garažo vartai
[O25]
[O26]
[O27]
[O28]
šiltnamis
[O30]
[O31]
[O32]
HP 3kW BH
HP 6kW BH
HP siurblys
Boilerio BH
Boilerio servas
[D6]
[D7]
Kiemo vartai atidaryti
Garažas atidarytas
Šiltnamio valdymas
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
[Fl2_Fz]
[Fl2_GK]
[Fl3_Fz]
[Fl3_GK]
[Fl4_Fz]
[Fl4_GK]
[Fl5_Fz]
[Fl5_GK]
[Fl6_Fz]
[Fl6_GK]
[Fl7_Fz]
[Fl7_GK]
[Fl8_Fz]
[Fl8_GK]
Ventiliatoriaus greitis
[Spp]
[KwB]
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
[Stp]
[LdS]
[Lv]
[AD5]
Ladomatas
Oras
Saulė
[PkW]
[T_SupAir]
[VentStartStop]
[VentLvlCur]
[VentSupFan]
[VentExhFan]
[AiRms]
[BiRms]
[CiRms]
[AvRms]
[BvRms]
[CvRms]
[AWattD]
[BWattD]
[CWattD]
[AWattR]
[BWattR]
[CWattR]
[AVarD]
[BVarD]
[CVarD]
[AVarR]
[BVarR]
[CVarR]
[AVaD]
[BVaD]
[CVaD]
[AVaR]
[BVaR]
[CVaR]
[TWattD]
[TWattR]
[TVarD]
[TVarR]
Generuojama momentine galia
Isejimo i tinklus U faze A
Isejimo i tinklus U faze B
Isejimo i tinklus U faze C
Power Peak Today
Inverter Temperature
Booster Temperature
Input 1 Voltage
Input 1 Current
Input 2 Voltage
Input 2 Current
Cumulated energy Daily
Cumulated energy Weekly
Cumulated energy Month
Cumulated energy Year
Cumulated energy Total
Cumulated energy Partial
Global State
Inverter State
DC/DC channel 1 State
DC/DC channel 2 State
Alarm State
[1pTotPower]
[1pImportEnergy]
[1pExportEnergy]
[1pActivePower]
[1pReactivePower]
MENU