Open image
 
CURR MIN AVG MAX
48.6 53.1 56.0 Boilerio viršus
48.2 52.6 55.6 Boilerio vidurys
40.5 47.0 52.7 Boilerio apačia
2.1 47.2 71.2 Saulės kolektoriaus išėjimas
Saulės pertekliaus vožtuvas
0.0 0.0 0.0 Momentinė galia, KW
CLOSE
Katilo išėjimas
"Karštasis" trišakio įėjimas
Trišakio išėjimas
Boilerio viršus
Boilerio vidurys
Boilerio apačia
Katilo įėjimas
Kaminas
Vonios oras
Saulės kolektoriaus gyvatuko įėjimas
Saulės kolektoriaus gyvatuko išėjimas
Pažeminimas
Šiltnamis oras 10cm
Lauko pietų
Lauko šiaurės
Lauko trečiasis
Lauko virtualus
Virtuvės grindys
Virtuvės oras
1 akumuliacinė viršus
1 akumuliacinė antras
1 akumuliacinė trečias
1 akumuliacinė apačia
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
3 akumuliacinė viršus
3 akumuliacinė antras
3 akumuliacinė trečias
3 akumuliacinė apačia
Saulės kolektoriaus išėjimas
Oro išėjimas į namą
Oro grįžtamas iš namo
Oro išėjimas į lauką
Oro grįžtamas iš lauko
Vonios grindys
Miegamojo oras
Eglės kambario oras
Arūnės kambario oras
Vonios paduodamas
Recirkuliacijos grįžtamas
Virtuvės grįžtamas
Miegamojo grįžtamas
Eglės grįžtamas
Arūnės grįžtamas
Rūsio grįžtamas
Palėpės grįžtamas
Rūsio grindys
Rūsio oras
Kamino temperatūra
Bačkos išėjimas
[T53]
Saunos grindys
Saunos viršus
Saunos vidurys
Saunos apačia
Priešpirčio grindys
Priešpirčio oras
Šiltnamio palubė oras
Šiltnamio žemė
Šiltnamio oro įsiurbimas
Šiltnamio oro išpūtimas
[T64]
Cirkuliacinis siurblys
Grindų siurblys
Ladomato siurblys
Ladomato bypasas
Boilerio recirkuliacinis
Saulės pertekliaus vožtuvas
Apšvietimas
Katilo ventiliatorius
Pirma akumuliacinė
Recirkuliacija
[O11]
Boileris
Vonia
Virtuvė
Eglės
Arūnės
Miegamasis
Rusys
Priešpirtis
Sauna
El. boileris
Grindu kolektoriaus siurblys
[O23]
Šiltnamio ventiliatorius
[D3]
1- Garažas atidarytas
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
Ventiliatoriaus greitis
Momentinė galia, KW
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
[Stp]
[LdS]
[Lv]
[AD5]
[DAC3]
[PkW]
[AiRms]
[BiRms]
[CiRms]
[AvRms]
[BvRms]
[CvRms]
[AWattD]
[BWattD]
[CWattD]
[AVarD]
[BVarD]
[CVarD]
[AVarR]
[BVarR]
[CVarR]
MENU