--.-°C
Lauke:
20.7°
ΔT vamzdyje žemėje = 0
--.-°C
Oras 10 cm aukštyje
--.-°C
Oras viršuje
Išpučiamas oras
Žemė
Įtraukiamas oras
--.-°C
--.-°C


CLOSE
MENU